پنجشنبه ۱۶ فروردین ۰۳

تغذيه ماهي

پرورش ماهي ، آموزش پرورش ماهي سرد آبي ، گرم آبي ، قزل آلا ،كپور ، پرورش ماهي آكواريومي

آموزش غذا دهي به ماهي ها

۸,۷۵۴ بازديد
آموزش غذا دهي به ماهي ها

 غذا دهي به روش دستي
اين روش ساده ترين روش غذادهي است و از مزاياي آن مي توان به ارزان بودن، امكان بررسي ماهي در حين غذادهي و كنترل آن و مشاهده عكس العمل ماهيان نسبت به غذا اشاره كرد.

تغذيه ماهيان پرورشي

۱۲,۱۰۲ بازديد
تغذيه ماهيان پرورشي

تغذيه ماهيان پرورشي
آماده سازي استخرهاي پرورشي مطابق آنچه درفصل پنجم گفته شد، قبل از رها سازي بچه ماهيان ضروري است. معمولا در روزهاي اول رهاسازي بچه ماهيها نيازي به كود دهي غذادهي نيست، چرا كه بچه ماهيها از غذاي طبيعي موجود در استخرها كه قبل تامين شده است،استفاده مي كنند.

همه چيز درباره تغذيه ماهي قزل آلا

۳۴,۲۱۵ بازديد
همه چيز درباره تغذيه ماهي قزل آلا

تغذيه ماهي قزل آلا

غذادهي ماهيان يكي از مهمترين مواردي است كه در مزرعه پرورش ماهي بايد به آن توجه نمود،زيرا در مزارع پرورش تنها چيزي كه بيشترين هزينه ها را در بر دارد هزينه تهيه غذا مي باشد به طوري كه بيش از 50درصد از هزينه هاي يك دوره پرورش را شامل مي شود.

ويتامين ها ومواد معدني مورد نياز ماهي

۷,۶۵۰ بازديد
ويتامين ها و مواد معدني مورد نياز ماهي

 ويتامين ها
ويتامين ها اگر جه تركيبات حياتي هستند و نقش ساختماني و انرژي زايي ندارند ولي كمبود آنها موجب پيدايش اختلالات شديد در يم عضو و يا تمام بدن مي شود . حدود 15 نوع ويتامين شناخته شده كه به مقدار كم مورد نيازند . ولي چون هيچ كدام در داخل بدن ساخته نمي شوند و يا به مقدار كم ساخته مي شوند لذا نياز به حياتي ماهي ها را تامين نمي كند و لازم است به جيره غذايي اضافه شوند . ويتامين به دو دسته محلول در آب و محلول در چربي تقسيم مي شوند .

نكاتي در باب تغذيه ماهي قزل آلا

۸,۰۴۸ بازديد
نكاتي در باب تغذيه ماهي قزل آلا


 تغذيه

تغذيه و مباحث مربوطه يكي از عوامل عمده و موثر در رشد ماهي است . مهمترين كار در تكثير و پرورش ماهي ها ،تهيه غذاي مناسب و روش غذادهي مناسب است . در پرورش ماهي در ايران ، تقريبا 50 تا60 درصد هزينه ها مربوط به غذاي ماهي است .