پنجشنبه ۱۶ فروردین ۰۳

پرورش ماهي | قزل آلا ، سرد آبي

پرورش ماهي ، آموزش پرورش ماهي سرد آبي ، گرم آبي ، قزل آلا ،كپور ، پرورش ماهي آكواريومي

نيازهاي زيستي كپور ماهيان

۵,۲۰۶ بازديد
نيازهاي زيستي كپور ماهيان

الف- آب
مهمترين نياز زيستي كپور ماهيان آب است كه ازمنابع مختلفي نظير چاه،چشمه،رودخانه وقنات تامين مي شود.آب مورد استفاده براي پرورش درطول دوره بايد از كيفيت مناسبي برخوردار باشد،ضمن اين كه به ازاي هر هكتار سه تا پنج ليتر در ثانيه آب لازم است.

اهميت و اهداف پرورش ماهي

۹,۴۲۴ بازديد
اهميت و اهداف پرورش ماهي

اهميت آبزي پروري
آبزي پروري يكي از ساده ترين و اقتصادي ترين راه هاي توليد پروتئين حيواني است، زيرا:
1. مي دانيم كه به رغم وجود آب كافي در برخي از مناطق كشور، كيفيت زمين و خاك به گونه اي است كه براي كشاورزي مناسب نيست. بهره گيري از بسياري از اين زمين ها، براي آبزي پروري، عملي است.

مقدمه اي رورش ماهي گرمابي

۴,۷۷۴ بازديد
مقدمه اي رورش ماهي گرمابي

آبزي پروري يا آكو آكا لچر عبارت است از پرورش انواع مختلف آبزيان جانوري و گياهي در محيط هاي آبي مي باشد.
همان گونه كه كشاورزي عبارت است از توليد، عمل آوري و عرضه محصولات حاصله از كشت و زرع بر روي زمين، كشتاب ورزي نيز شامل توليد، عمل آوري و عرضه توليدات غذايي حاصله در محيط هاي آبي است. به طور كلي مي توان گفت كه آبزي پروري شامل پرورش و توليد انواع آبزيان خوراكي، زينتي، دارويي و صنعتي در آبهاي شور، نيمه شور، و شيرين است. معمولا به پرورش آبزيان در آب دريا آبزي پروري دريايي ( Mari culture ) گفته مي شود.

درصد وتركيب گونه هاي پرورشي كپورماهيان چيني

۴,۴۲۷ بازديد
 درصد وتركيب گونه هاي پرورشي كپورماهيان چيني
گونه هاي مختلف كپور ماهياناز طبقات مختلف آب استخر تغذيه وزيست مي كنند، همين مساله سبب استفاده از كليه طبقات آبي مي شود. كپور علفخوار در بخش سطحي آب زيست واز گياهان عالي تغذيه مي كند. فضولات اين آبزي نيز به مصرف سايرماهيان (مستقيم يا غير مستقيم) مي رسد.كپورسر گنده ونقره اي نيز در بخش مياني آب زيست وبه ترتيب از زي شناوران جانوري وگياهي تغذيه مي كنند.

آموزش نحوه حمل ونقل بچه ماهيها به استخرهاي پرورشي

۲۲,۰۰۸ بازديد
آموزش نحوه حمل ونقل بچه ماهيها به استخرهاي پرورشي

بي شك انتقال بچه ماهيان سالم به استخرهاي پرورشي يكي از عوامل مهم در طي كردن هر دوره پرورشي موفق است،لذا براي خريد وانتقال بچه ماهيان مورد نياز بايد دقت لازم را مبذول كرد.براي انتقال كپور ماهيان چيني معمولا از دو روش استفاده مي شود:

نحوه مكانيابي براي احداث مزارع تكثير و پرورش ماهي قزل آلا

۱۳,۷۴۲ بازديد
نحوه مكانيابي براي احداث مزارع تكثير و پرورش ماهي قزل آلا


1-    نزديكي به جاده آسفالته (جاده اصلي)

2-    دسترسي به آب آشاميدني

3-    دسترسي آسان به شبكه برق رساني

4-    دسترسي به به شبكه هاي مخابراتي (تلفن و تلفن همراه)

5-    نزديكي به بازار فروش

6-    امكان تهيه مواد اوليه مورد نياز از قبيل غذاي ماهي و ساير نهاده ها

همه چيز در مورد آب پرورش ماهي

۱۷,۸۸۲ بازديد
همه چيز در مورد آب پرورش ماهي
 
درجه حرارت آب پرورش ماهي قزل

درجه حرارت آب يكي از مهمترين عوامل كيفي آب است و چنانچه در محدوده مناسب جهت تكثير ماهيان سرد آبي نباشد ،نمي توان به احداث مراكز تكثير ماهي اقدام كرد .ماهي موجود خونسردي است و شدت متابوليسم و فعاليت زيستي آن به دماي آب بستگي دارد . توجه داشته باشيد كه دماي رشد و شكوفايي تخم ماهي قزل آلا بين 6 الي 12 درجه مي باشد .