خرید اینترنتی آموزش بی نظیر پرورش قزل آلا

این آموزش توسط بسیاری از افراد موفق در زمینه پرورش ماهی استفاده شده

این مجموعه برای شروع یک کسب وکار پرسود بسیار موفق بوده است

بهترین مجموعه برای کسب و کار زود بازده از ابتدا تا انتهای پرورش ماهی و کسانی که به فکر کسب درآمد و موفقیت در این کار پرسود هستند100 درصد توصیه میشود.

مجموعه آموزش پرورش ماهی قزل آلا

توجه کنید: این محصول دارای گارانتی بدون قید و شرط فروشگاه با ضمانت بازگشت پول و یا تعویض میباشدپس با اطمینان خرید کنید

این محصول به صورت اورجینال از فروشگاه ارائه میشود و شماره مجوز در توضیحات درج گردیده

خرید پستی

در 4 DVD و CD + هدیه! شماره مجوز: ۳۵۱/۹۵۴۸۳۲

با خرید این مجموعه استثنایی به صورت اصولی و بدون شکست کار خود را انجام دهید

۱۲:۰۰:۰۰ | نويسنده : پرورش ماهي |

 

انواع گونه هاي پرورش كپورماهيان

- كپور معمولي COMMON CARP

نام لاتين: Cyprinus carpio
ماهي كپور پرورشي همه چيز خوار و به طور كلي كفزي خوارمي باشد.در سال اول پرورش (بهار و تابستان) از پلانكتونهاي جانوري تغذيه مي نمايند ولي به تدريج به تغذيه جانوران كفزي مي پردازد غذاي طبيعي اين ماهي لارو حشرات ، نرم تنان كفزي و در اواخرسال دوم پرورش (پائيز) مقداري غذاي گياهي نيز مصرف مينمايند.

اين ماهي از غذاي دستي شامل سبوسها ، غلات و كنجاله ها نيز به آساني استقبال ميكند و به ماهي اهلي شده معروف است و در آبهاي شيرين و نسبتا گرم زندگي مي كند در مناطق معتدله در سن دو سالگي به بلوغ جنسي مي رسد و در شرايط مناسب تغذيه اي در اين سن به وزن 1 الي 5/1 كيلو گرم مي رسد .
استعداد هماوري نسبي (تعدادتخم به ازاء هر كيلو گرم وزن ماهي ماده) 100000 الي 200000 عدد است و هر كيلو گرم تخم اين ماهي به 700000 الي 1000000 عدد بالغ مي گردد.
زمان تخم ريزي در بهار و اوايل تابستان است ، تخم ريزي به صورت دسته جمعي و در سنين و اندازه هاي مختلف صورت مي گيرد . جايكاه تخم ريزي طبيعي اين ماهي ها در زمين هاي تازه به زير آب رفته و پوشيده از بسترهاي گياهي است .
تخم ها چسبنده اند و ثابت در مناطق تخم ريزي قرار مي گيرند . مدت خارج شدن لارو از تخمها 4-3 روز به طول مي انجامد. در دماي 22-18 درجه سانتي گراد اندازه لاروها در بدو شروع تغذيه 7-6 ميلي متر است .
بدليل رشد سريع ، امكان تكثير مصنوعي و تغذيه و نگهداري بصورت متراكم و دارا بودن مقاومت بالا در مقابل عوامل فيزيكي و شيميائي آب از جمله مهمترين ماهيان پرورشي جهان است در سال 1990 ميلادي از كل توليد ماهيان پرورشي جهان كه بالغ بر000/338/8 تن بوده ماهي كپور معمولي 726/112/1 تن را به خود اختصاص داده است.

2- كپور نقره اي (ماهي فيتوفاگ - آزاد پرورشي) SILVER CARP
نام لاتين: Hipophthalmichthys molitrix
اين ماهي ها بطور كلي از پلانگتونهاي گياهي (گياهان ميكروسكپي) تغذيه مي نمايد . در بدو امر از پلانكتونهاي جانوري نيز تغذيه ميكند .
جايگاه اصلي اين ماهي در سيبري و چين (رودخانه آمور) مي باشد ولي بدليل رشد سريع، زندگي گله پذيري، امكان تكثير مصنوعي و كيفيت مطلوب گوشت بعنوان مطلوب ترين ماهي پرورشي جهان معرفي و در تمام جهان تكثير و پرورش داده ميشود.
در مناطق گرمسير و معتدل ماهي نر در سن دو سالگي و ماهي ماده در سن سه سالگي بالغ مي شود و در اين سن و در شرايط تغذيه مطلوب وزن اين ماهي 3-2 كيلوگرم خواهد شد.
استعداد هماوري نسبي (تعدادتخم به ازا هر كيلوگرم وزن ماهي ماده) 60،000 الي 80،000 عدد است و تعدادتخم به ازاي هر كيلوگرم وزن تخم 800،000 تا 900،000 مي باشد .
تخم ريزي در شرايط طبيعي به صورت دسته جمعي و در آبهاي داراي جريان (رودخانه) صورت مي گيرد تخمها غير چسبنده و شناور هستند . تخمها پس از خارج شدن از بدن ماهي آب جذب كرده و به 5-4 برابر وزن خود مي رسند (به قطر 7/3 الي 3/5 ميلي متر) لارو ها بعذ از 5/1 الي 2 روز از تخم خارج مي شوند و پس از 4-3 روز شروع به تغذيه مي نمايند.
ماهي فيتوفاگ بدليل مرغوبيت گوشت، زندگي گله پذيري امكان تكثير طبيعي و ... از كل توليد ماهيان پرورشي جهان 000/338/8 تن است 262/515/1 تن را در سال 1990 ميلادي به خود اختصاص داده است.

3- كپور سرگنده BIG HEAD
نام لاتين : Aristichthys nobilis
اين ماهي در بدو امر از پلانكتونهاي جانوري (جانوران ميكروسكپي) تغذيه مي نمايد و به مرور همراه با پلانكتونهاي جانوري درشت از پلانكتونهاي گياهي درشت نيز تغذيه مي نمايد.
جايگاه اصلي زندگي اين ماهي در سيبري و چين (رودخانه آمور) بوده ولي بدليل كيفيت بسيار مرغوب گوشت ، رشد بسيار سريع، امكان تكثير مصنوعي و قابليت گله پذيري در كليه استخرها و منابع آبي پرورشي جهان گسترده شده است، در مناطق گرمسير و معتدل سن بلوغ جنسي اين ماهي در نوع نر 4-3 ساله و در نوع ماده آن 5-4 ساله مي باشد.
استعداد هماوري نسبي (تعدادتخم به ازا هر كيلوگرم وزن ماهي ماده) 50،000 تا 60،000 عدد است و تعدادتخم در هر كيلوگرم از آن 600،000 تا 800،000 عدد مي باشد .
تخم ريزي در شرايط طبيعي به صورت دسته جمعي در آبهاي داراي جريان (رودخانه) صورت مي گيرد و تخمها پس از خروج از بدن ماهي به سرعت آب جذب كرده و متورم و شناور مي شوند .
لارو ها پس از 5/1تا 2 روز از تخم خارج مي شوند وپس از 4-3 روز شروع به تغذيه مي نمايند .
ماهي سرگنده بدليل رشد زياد ، مرغوبيت گوشت و امكان تكثير مصنوعي از جمله ماهيان پرورشي مطلوب جهان به شمار ميرود. در سال 1990 ميلادي از كل توليد 000/400/31 تن ماهي سرگنده 1.611.000تن را به خود اختصاص داده است.

4- ماهي آمور يا سفيد پرورشي GRASS CARP

نام لاتين : Ctenopharyngodon idella
اين ماهي در بدو امر از پلانكتونهاي جانوري و سپس گياهي و جلبكهاي ريسه اي تغذيه كرده و بصورت مرور از گياهان آلي نيز استفاده مي كند .
جايگاه اصلي زندگي اين ماهي در سيبري و چين (رودخانه آمور) بوده ولي بدليل كيفيت بسيار مرغوب گوشت ، رشد بسيار سريع و امكان علوفه زدايي كانالها و رودخانه ها بصورت بيو لوژيك در تمامي جهان پخش و انتشار يافته است .
در مناطق گرمسير و معتدل ماهي نر در سن 3-2 سالگي و ماهي ماده در سن4-3 سالگي بالغ مي شود و در اين سن و در شرايط تغذيه مطلوب وزن اين ماهي به 3 الي 4 كيلوگرم مي رسد.
استعداد هماوري نسبي (تعدادتخم به ازا هر كيلوگرم وزن ماهي ماده) 60،000 الي 80،000 عدد است و تعداد تخم به ازاي هر كيلوگرم وزن تخم 9/0 تا 1/1 ميليون عدد است.
تخم ريزي در شرايط طبيعي به صورت دسته جمعي و در آبهاي داراي جريان (رودخانه) صورت مي گيرد تخمها غير چسبنده و پس از خروج از بدن ماهي 5-4 برابر به قطرشان افزوده مي شود و در آب شناور خواهند بود.
خروج لارو از تخمها پس از 5/1 تا 2 روز صورت مي گيرد و لارو ها پس از 4-3 روز شروع به تغذيه مي نمايند.
ماهي آمور به دليل مرغوبيت گوشت ، رشد سريع، امكان تكثير مصنوعي و تغذيه با علوفه دستي از جمله ماهيان پرورشي صدرنشين محسوب مي شود. در سال 1990 ميلادي از كل توليد جهان 8.338.000 تن ماهي پرورشي 050/047/1 تن متعلق به ماهي آمور بوده است.


برچسب‌ها: كپور سرگنده، كپور نقره اي، كپور معمولي، ماهي آمور يا سفيد پرورشي،


نظرات (0)

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :