پنجشنبه ۱۲ مرداد ۰۲

تجهيزات لازم مزرعه پرورش ماهي

پرورش ماهي ، آموزش پرورش ماهي سرد آبي ، گرم آبي ، قزل آلا ،كپور ، پرورش ماهي آكواريومي

آموزش نحوه حمل ونقل و عمل آوري ماهي

۱۰,۱۰۴ بازديد
آموزش نحوه حمل ونقل و عمل آوري ماهي

 حمل و نقل ماهي
كيفيت محصول نهايي تحت تأثير روش صيد قرار دارد. روش صيد نامناسب نظير برداشت تعداد زيادي ماهي در يك وهله، نه تنها موجب صدمات مكانيكي به ماهي مي شود بلكه باعث بروز استرس شده و نهايتاً پس از مرگ ماهي، مراحل بعدي عمل­آوري را با اشكال مواجه خواهد ساخت. در بسياري از كشورها، مصرف كنندگان علاقه دارند كه ماهي زنده خريداري كنند.

تجهيزات و لوازم مورد نياز مزرعه پرورش ماهي

۹,۱۷۱ بازديد

تجهيزات و لوازم مورد نياز مزرعه پرورش ماهي

بيوفيلتر: جهت تصفيه شيميايي آب

همانطور كه قبلاً اشاره شد در اثر عمل نيترات سازي آمونياك محلول در آب حذف مي شود. عمليات نيترات سازي شامل دو مرحله است. اول تبديل آمونياك كه به نيتريت توسط باكتريهاي نيتروزموناس و مرحله بعد نيتريت به نيترات توسط نيتروباكتر انجام مي گيرد.

نحوه پرورش ماهي در استخر هاي قفسي

۱۱,۱۶۸ بازديد
نحوه پرورش ماهي در استخر هاي قفسي

قفس پرورش ماهي يك ظرف داراي توري است كه از يك يقه ي شناور در اب اويزان است .
پهنه ي يقهي شناور در حدي است كه از ان مي توان به عنوان يك گذرگاه استفاده نمود ثابت شده است كه قفس ها در دريا و اخيرا در درياچه هاي اب شيرين ارزان ترين و احتمالا بهترين راه پروار بندي و رساندن ماهي قزل الاي رنگين كمان به اندازه هاي بزرگ تر و قابل ارزه به بازار هستند.

نحوه ساخت حوضچه هاي پرورش ماهي دوار

۱۲,۲۷۹ بازديد
نحوه ساخت حوضچه هاي پرورش ماهي دوار

خيلي از پرورش دهندگان ماهي قزل آلا از حوضچه هاي مدور براي پرورش قزل الا و رساندن ان به اندازه بازاري استفاده مي كنند.
قطر اين حوضچه ها معمولا 4-10 متر و عمق انها6/1 متر مي باشد.
حوضچه ها را مي توان از جنس پلاستيك تقويت شده با شيشه (Grp) ساخت كه معمولا به صورت قطعات پيش ساخته هستند و ممكن است از بتون مسلح ساخته شوند.


نحوه ساخت كانالهاي دراز بتوني پرورش ماهي ( آبراهه ها )

۱۰,۸۳۶ بازديد
نحوه ساخت كانالهاي دراز بتوني پرورش ماهي ( آبراهه ها )

ابتدا اين كانال ها در امريكاي جنوبي مورد استفاده قرار گرفتند و براي پرورش قزل الا به منظور افزايش و بازسازي ذخاير رودخانه ها و درياها و براي صيدبا قلاب طراحي شده اند.
كانالهاي دراز شامل كامالهاي اجري يا بتوني مي باشند كه در عمق زمين يا بالاتر از سطح ان بر روي يك سطح محكم ساخته مي شوند.

حوضچه ها و سيستمهاي مختلف پرورش ماهي قزل آلا

۲۷,۵۰۳ بازديد
حوضچه ها و سيستمهاي مختلف پرورش ماهي قزل آلا

استخرها ي دايره اي يا حوضچه ها ي  گرد:اين حوضچه ها بيشتر در كشور انگلستان مورد استفاده قرار ميگيرد. اين حوضچه ها را مي توان به صورت بتوني يا ورقهاي فلزي ساخت، ابعاد اين حوضچه ها را متناسب با سايز ماهي پرورشي در نظر مي گيرد.

ليست لوازم مورد نياز براي يك مزرعه پرورش ماهي 100 تني با مصرف 0.5 ليت

۳۰,۴۹۴ بازديد
 ليست لوازم مورد نياز براي يك مزرعه پرورش ماهي 100 تني با مصرف 0.5 ليتر در ثانيه آب

  ليست لوازم مورد نياز براي يك مزرعه پرورش ماهي 100 تني با مصرف 0.5 ليتر در ثانيه آب
يك مجموعه سيستم مدار بسته تشكيل شده از صافي هاي تصفيه كننده آب، آن (صافي مكانيكي و صافي شيميايي) و صافي بيولوژيك، اشعه ماوراء بنفش (UV)، اكسيژن دهي، هوادهي، حوضچه هاي پرورشي، تلمبه هاي آب، سيستم هشدار دهنده، تابلو نشانگر سيستم، اكسيژن ساز (كپسول اكسيژن)، شبكه لوله كشي آب، شبكه لوله كشي اكسيژن رساني، فيلتر نيترات و تابلو برق و ژنراتور ليست لوازم مورد نياز براي يك مزرعه 100 تني با مصرف 0.5 ليتر در ثانيه آب در ذيل آمده است.