شنبه ۱۴ مرداد ۰۲

پرورش ماهي گرمابي

پرورش ماهي ، آموزش پرورش ماهي سرد آبي ، گرم آبي ، قزل آلا ،كپور ، پرورش ماهي آكواريومي

آموزش نحوه احداث استخرهاي پرورشي ماهيان گرم آبي

۱۰,۳۶۹ بازديد
آموزش نحوه احداث استخرهاي پرورشي ماهيان گرم آبي

احداث استخرهاي پرورشي ماهيان گرم آبي
پس از اينكه مكان مورد نظر جهت احداث كارگاه فراهم شد،بايد به انجام سه كار اساسي دراين زمينه پرداخت:
الف) مشخص ساختن نوع سيستم پرورشي از لحاظ تراكم(متراكم،نيمه متراكم،فوق تراكم).

نيازهاي زيستي كپور ماهيان

۵,۲۰۱ بازديد
نيازهاي زيستي كپور ماهيان

الف- آب
مهمترين نياز زيستي كپور ماهيان آب است كه ازمنابع مختلفي نظير چاه،چشمه،رودخانه وقنات تامين مي شود.آب مورد استفاده براي پرورش درطول دوره بايد از كيفيت مناسبي برخوردار باشد،ضمن اين كه به ازاي هر هكتار سه تا پنج ليتر در ثانيه آب لازم است.

اهميت و اهداف پرورش ماهي

۹,۴۲۰ بازديد
اهميت و اهداف پرورش ماهي

اهميت آبزي پروري
آبزي پروري يكي از ساده ترين و اقتصادي ترين راه هاي توليد پروتئين حيواني است، زيرا:
1. مي دانيم كه به رغم وجود آب كافي در برخي از مناطق كشور، كيفيت زمين و خاك به گونه اي است كه براي كشاورزي مناسب نيست. بهره گيري از بسياري از اين زمين ها، براي آبزي پروري، عملي است.

مقدمه اي رورش ماهي گرمابي

۴,۷۷۱ بازديد
مقدمه اي رورش ماهي گرمابي

آبزي پروري يا آكو آكا لچر عبارت است از پرورش انواع مختلف آبزيان جانوري و گياهي در محيط هاي آبي مي باشد.
همان گونه كه كشاورزي عبارت است از توليد، عمل آوري و عرضه محصولات حاصله از كشت و زرع بر روي زمين، كشتاب ورزي نيز شامل توليد، عمل آوري و عرضه توليدات غذايي حاصله در محيط هاي آبي است. به طور كلي مي توان گفت كه آبزي پروري شامل پرورش و توليد انواع آبزيان خوراكي، زينتي، دارويي و صنعتي در آبهاي شور، نيمه شور، و شيرين است. معمولا به پرورش آبزيان در آب دريا آبزي پروري دريايي ( Mari culture ) گفته مي شود.

درصد وتركيب گونه هاي پرورشي كپورماهيان چيني

۴,۴۲۲ بازديد
 درصد وتركيب گونه هاي پرورشي كپورماهيان چيني
گونه هاي مختلف كپور ماهياناز طبقات مختلف آب استخر تغذيه وزيست مي كنند، همين مساله سبب استفاده از كليه طبقات آبي مي شود. كپور علفخوار در بخش سطحي آب زيست واز گياهان عالي تغذيه مي كند. فضولات اين آبزي نيز به مصرف سايرماهيان (مستقيم يا غير مستقيم) مي رسد.كپورسر گنده ونقره اي نيز در بخش مياني آب زيست وبه ترتيب از زي شناوران جانوري وگياهي تغذيه مي كنند.

آموزش نحوه حمل ونقل بچه ماهيها به استخرهاي پرورشي

۲۲,۰۰۳ بازديد
آموزش نحوه حمل ونقل بچه ماهيها به استخرهاي پرورشي

بي شك انتقال بچه ماهيان سالم به استخرهاي پرورشي يكي از عوامل مهم در طي كردن هر دوره پرورشي موفق است،لذا براي خريد وانتقال بچه ماهيان مورد نياز بايد دقت لازم را مبذول كرد.براي انتقال كپور ماهيان چيني معمولا از دو روش استفاده مي شود:

انواع گونه هاي پرورش كپورماهيان

۶,۷۲۹ بازديد

 

انواع گونه هاي پرورش كپورماهيان

- كپور معمولي COMMON CARP

نام لاتين: Cyprinus carpio
ماهي كپور پرورشي همه چيز خوار و به طور كلي كفزي خوارمي باشد.در سال اول پرورش (بهار و تابستان) از پلانكتونهاي جانوري تغذيه مي نمايند ولي به تدريج به تغذيه جانوران كفزي مي پردازد غذاي طبيعي اين ماهي لارو حشرات ، نرم تنان كفزي و در اواخرسال دوم پرورش (پائيز) مقداري غذاي گياهي نيز مصرف مينمايند.